เหมืองแร่และโรงโม่หิน

สภาพแวดล้อมโรงโม่และเหมืองหินในปัจจุบัน การลดต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผู้บริโภคจำนวนมากเกินไปใช้อุปกรณ์ของตนเพียงเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่ามีการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรเป็นระยะเวลานานขึ้นโดยมีการทำงานมากขึ้นบนทางลาดชัน เพื่อการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้สูงสุด

การใช้อุปกรณ์ให้หนักขึ้น อาจเพิ่มผลผลิตในระยะสั้น แต่ผลกระทบต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และอันตรายจากการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่สำหรับการทำเหมืองในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ ผลประโยชน์ระยะสั้นจึงไม่เพียงแต่สูญเสียไปเท่านั้น แต่ยังมีการกลับรายการโดยสิ้นเชิงเมื่อค่าบำรุงรักษาสูงขึ้น

คุณสามารถใช้ทรัพยากรงและปล่อยมลพิษน้อยลงด้วยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่หลากหลายของเรา และความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของคุณ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณในวันนี้และในอนาคต