Industrial Fuel Oil

Shell FuelOil Extra

เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นสูงของเราสำหรับใช้กับหม้อไอน้ำและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อการสร้างความร้อนและพลังงานในการดำเนินการและกระบวนการผลิต เชลล์ ฟิวออยล์ เอ็กซ์ตร้า สามารถช่วยปรับปรุงความแน่นอนและประสิทธิภาพของระบบหม้อไอน้ำทั้งหมด ตั้งแต่ถังเก็บไปจนถึงปล่องไฟ

เชลล์ ฟิวออยล์ เอ็กซ์ตร้า ออกแบบมาเพื่อ:

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 3%**;
  • ลดการปล่อยมลพิษขนาดเล็กและควันดำได้ถึง 70%**;
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา
  • ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ และ
  • ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกซ์ไซด์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง

Shell Fuel Oil Extraได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 3% และช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ลดการปล่อยมลพิษ

ลดการปล่อยอนุภาคและควันดำได้ถึง 70% โดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งหม้อไอน้ำหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ ช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นและลดความเสี่ยงของค่าปรับ

ลดการปล่อยCO₂

Shell Fuel Oil Extra ทำงานเพื่อส่งเสริมการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยลดการปล่อย CO₂

ลดการบำรุงรักษา

ด้วยองค์ประกอบ "รักษาความสะอาด" ของ Shell Fuel Oil Extra จึงสามารถทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิง หม้อน้ำ หรือเครื่องยนต์ความเร็วต่ำ และระบบก๊าซไอเสียและปล่องไฟได้ง่ายและบ่อยครั้งน้อยลง ช่วยให้คุณประหยัดค่าบำรุงรักษา

เพิ่มประสิทธิภาพ

ด้วยการเผาไหม้ที่ดีขึ้นและการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้น ระบบผลิตพลังงานความร้อนหรือพลังงานทั้งหมดของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ